K0ronav1rus: Ini senarai ha1wan eksot1k dijual di pasar makanan laut Wuhan

BEIJING: Pakar dari Pusat Peng4walan dan Penc3gahan Penyak1t Berjangk1t (CDC) berjaya mengasingkan sejumlah besar kuantiti novel k0ronav1rus (2019-nCoV) dari sampel alam sekitar yang didapati dari pasar makanan laut eksot1k di Wuhan, China.

Kejayaan itu memberi petunjuk bahawa v1rus yang kini telah mer4gut 80 ny4wa itu berasal dari dag1ng ha1wan l1ar yang dijual di pasar itu.

Agensi Xin Hua memetik wakil Institut Kebangsaan Peng4walan dan Penc3gahan Peny4kit Berjangk1t sebagai berkata 33 daripada keseluruhan 585 sampel yang diperoleh dari pasar Huanan mengandungi as1d nukle1k 2019-nCoV.

Laporan media sebelum ini menyebut kebanyakan k3s peny3baran penyak1t berjangk1t daripada segi kedudukan geografi itu menunjukkan hubung kait yang rapat antara epidemik dan pasar makanan laut itu.

Sejumlah 31 daripada 33 sampel positif diperoleh dari kawasan barat pasar berkenaan di mana terdapat banyak gerai menju4l ha1wan l1ar.

Keputusan itu memberi petunjuk penyebaran novel k0ronav1rus berkait rapat dengan penju4lan dag1ng ha1wan l1ar, jelas pakar itu lagi.

Kejayaan pengasingan v1rus itu membuktikan Pasar Borong Makanan Laut Huanan mengandungi 2019-nCov dalam kuantiti yang cukup besar, menurut pakar lagi.

Penularan w4bak-w4bak yang membawa m4ut sebelum ini dikaitkan dengan h4iwan-h4iwan l1ar. Misalnya, w4bak SARS dikaitkan dengan amalan penduduk China mem4kan daging sejenis musang, yang berpotensi mem4lukan pihak berkuasa China jika punca penul4ran w4bak baru-baru ini disebabkan oleh kawalan tidak ketat terhadap peny3ludupan dan pem3rd4gangan ha1wan l1ar.

Satu senarai harga yang tersebar di Internet di China bagi sebuah perniagaan di pasar Wuhan menyenaraikan pelbagai ha1wan yang diju4l termasuk s3rigala h1dup, bu4ya, an4k mus4ng, sejenis c1cak besar, ul4r, t1kus, bvrung merak – yang secara keseluruhannya sebanyak 112 jenis ha1wan.

“Disembel1h, dib3kukan dan dihantar ke rumah anda,” bunyi senarai harga bagi salah sebuah syarikat penjual itu.

 

Sumber: Astro Awani, Berita Mediacorp

Apa komen anda?